Sila Klik

Monday, 16 February 2015

Kem Kemahiran Cara Belajar - pencetus semangat baru bagi calon UPSR 2015

Salam.
Kemahiran Cara Belajar perlu dikuasai setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam kehidupan dan peperiksaan. Menyedari hakikat ini, JK Kecemerlangan Akademik Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa Guru dengan kerjasama Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak (MIS) telah menganjurkan Kem Kemahiran Cara Belajar untuk 93 orang murid dan 73 orang adalah calon UPSR 2015.

Sesi Pendaftaran Kem seawal jam 7.30 pagi
Kem yang dianjurkan pada 7 Februari 2015 yang lalu dikendalikan oleh Encik Narawi Haji Udin dari BIro Pendidikan, MIS dan Encik Jais Sahok seorang penulis yang terkenal dan sekarang menjawat jawatan Jurulatih Pakar Peningkatan Sekolah, di Pejabat Pelajaran Daerah Kuching.


Berikut adalah kandungan kursus, berkaitan dengan  yang telah didedah kepada para peserta Kem Kemahiran Cara Belajar melalui ceramah dan bengkel. 
  • Motivasi Untuk Belajar
  • Gaya Pembelajaran
  • Pengurusan Masa
  • Kemahiran Membaca dan Membuat Rujukan
  • Kemahiran Menulis Laju dan Mencatat Nota
  • Kemahiran Mendengar dan Mengingat

Kem yang diadakan, adalah langkah awal ke arah merealisasi harapan semua pihak ke arah Kecemerlangan UPSR 2015, telah dibantu oleh beberapa orang guru yang berperanan sebagai 'fasilitator'. Selain berperanan sebagai fasilitator, para guru turut memastikan agar setiap peserta mengambil bahagian yang aktif dalam setiap sesi. Juga diharapkan, agar kem yang sama dapat dijalan kepada murid-murid lain yang tidak berpeluang mengikutinya kali ini. Sekaligus, Kem Kemahiran Cara Belajar juga merupakan sesi TOT (Training of Trainers) bagi guru yang terlibat.
Fasilitator dan Penyelaras Kem Kemahiran Cara Belajar sedang mengatur strategi untuk Kecemerlangan UPSR
 Tekun merangka program selanjutnya.

Visi dan misi yang cukup jelas.

Sesi percambahan fikiran.

Salah satu kumpulan dinamik dibantu oleh fasilitator.
Menurut Penyelaras Kem Kemahiran Cara Belajar, pendekatan yang digunakan oleh kedua-dua penceramah  adalah bersifat "hand-on" yang mampu membantu peserta kem memahami satu proses ke arah pembelajaran yang berkesan. Mereka didedah dan disediakan keadaan sebenar, pengalaman-pengalaman yang menghambat proses belajar menjadi sia-sia. Kesannya, peserta-peserta Kem Kemahiran Cara Belajar dapat menguasai 3 Gaya Pembelajaran dan boleh mengamalkan satu gaya yang bersesuaian dengan mereka.

Peserta-peserta begitu teruja melibatkan diri bersama rakan-rakan.
Walaupun kandungan 'silibus' Kemahiran Cara Belajar, bukan sesuatu yang baru bagi semua peserta tetapi dengan pendekatan 'hand-on' cara penyampaian yang berfokus kepada pengalaman peserta, keseluruhan sesi menjadi lebih menarik. Kesediaan hubungan 2 hala antara penceramah dan peserta agak memberangsangkan. Peserta lebih bersedia berkomunikasi dan terlibat aktif dalam setiap sesi persembahan perbengkelan.

Menerima cenderamata dari penceramah. Syabas.
Salah seorang peserta menerima ganjaran kerana keterlibatan dalam pembentangan hasil bengkel.
Dr. Haji Zuwali Kifli Merawi, Timbalan Pengarah Biro Perkhidmatan Pendidikan MIS

Kem Kemahiran Cara Belajar yang dijalankan sehari suntuk diakhiri dengan penyampaian Sijil Penyertaan oleh Timbalan Pengarah, Biro Perkhidmatan Pendidikan MIS Dr. Haji Zuwali Kifli Merawi dan pemyampaian Cenderahati kepada penceramah.

Encik Narawi Haji Udin, Pegawai Penyelidik BPP- MIS
Encik Jais Sahok, seorang penulis dan seorang motivator.

Peserta Kem Kemahiran Cara Belajar 
- gambar ikhsan Ami Syariff Ismawi