Sila Klik

Wednesday, 13 March 2013

Fasa Pelaksanaan Saringan LINUS 2013Salam.
Satu daripada Minister Key Performance Indicators (MPKI) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah "semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah". Maka wujudlah LINUS (Literacy and Numeracy Screening) sebagai satu mekanisme untuk menentukan samada MPKI itu dapat dicapai atau tidak.Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan menghasilkan instrumen saringan untuk mengesan dan mengenalpasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi direka berdasarkan kepada 12 konstruk asas literasi dan asas numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang sama. Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. 

Berikut adalah Fasa Pelaksanaan Saringan LINUS 2013:

AKTIVITI
SARINGAN 1
SARINGAN 2
Saringan Membaca
10 Mac – 19 April 2013
01  – 27 Sep 2013
Saringan Menulis
21 April – 30 April 2013
29 Sept – 11 Okt 2013
Memasukkan Data Saringan
06 Mei – 17 Mei 2013
16 – 25 Okt 2013
Catatan
Semua murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 (termasuk murid Perdana) yang tidak Berkeperluan Khas.

- sumber Portal NKRA KPM

No comments: