Sila Klik

Thursday, 2 October 2014

Permohonan Secara Online Ke Tingkatan 1, Sekolah Berasrama Penuh KPM 2015

Salam.
Merujuk kepada Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Bahagian Sumber Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia pada 30 September 2014 permohonan secara online ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) mulai dibuka pada 1-30 Oktober 2014. Calon-calon UPSR 2014 boleh melayari laman web KPM di www.moe.gov.my di ruang Aplikasi Berkala untuk keterangan lanjut.

Pemberitahuan permohonan online ke SBP 2015

Malah melalui aplikasi tersebut, pemohon boleh membaca dan seterusnya mencetak Panduan Permohonan sebelum mengisi permohonan secara dalam talian. Pemohon dinasihatkan mengisi borang permohonan dengan bimbingan ibubapa atau penjaga atau guru. Pengenalan diri pemohon untuk mengisi borang adalah ANGKA GILIRAN seperti yang tercatat dalam Slip Pendaftaran UPSR 2014.


Maklumat-maklumat berikut akan dipaparkan setelah pemohon berjaya log-in menggunakan Angka Giliran UPSR.

  1. NAMA CALON
  2. ANGKA GILIRAN
  3. NO. SIJIL LAHIR
  4. JANTINA
  5. KOD DAN NAMA SEKOLAH
Di samping maklumat peribadi pemohon, maklumat-maklumat tentang ibu dan bapa juga perlu diisi semasa mengisi borang secara online. Justeru itu, maklumat-maklumat ibubapa seperti berikut perlu disediakan terlebih dahulu.
  1. No MYKAD
  2. Pekerjaan
  3. Sektor Perkhidmatan
  4. Pendapatan Bulanan dan 
  5. Bilangan Tanggungan
Maklumat kepimpinan pemohon di dalam Kegiatan Ko-kurikulum iaitu Sukan & Permainan, Kelab & Persatuan dan Pasukan Pakaian Seragam perlu disi dalam Borang Permohonan. Pilih satu pencapaian yang tertinggi dalam setiap komponen Ko-kurikulum.

Pemohon dinasihatkan agar mengisi semua maklumat yang diperlukan dengan BETUL dan Tepat. Kesilapan mengisi Borang Permohonan adalah tanggungjawab pemohon dan BOLEH MENYEBABKAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN. Walau bagaimanapun, PENGEMASKINIAN boleh dilakukan sehingga Tarikh Tutup Permohonan iaitu 30 Oktober 2014. 

Selamat mencuba.

No comments: